Haber

Yeni Konut Finansmanı Programına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda.

Yeni Konut Finansmanı Programına İlişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ilk maddesi kabul edildi.

Teklif ile Yeni Konut Finansman Programı’nın genel çerçevesi belirlenmekte, program kapsamındaki katkı paylarının limitleri ve ceza kararları düzenlenmektedir.

Buna göre, gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak için taksitlendirme yapılacaktır. Bunun için Cumhurbaşkanınca belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak. Bir yıl içinde kullandırılabilecek konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar lirayı geçemeyecek.

Daha önce satışı yapılmamış ve müteahhitlerin mülkiyetinde olan projelerden ve inşaatı başlamayan veya inşaatı devam eden projelerden konut alacaklara katkı payı verilecek. Henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projelerinde mülkiyeti müteahhitlere devredilecek konutlar için sağlanacak finansman da bu kapsamda ödenecek. Gayrimenkul geliştiricileri ve arsa payları karşılığında inşaat sözleşmesi çevresinde arsa payı sahipleri de müteahhit olarak kabul edilecek.

katkılar; Ödeme gücü ve talep katkısı yeterli bankalarca tahsil edilen gerçek kişilere konut finansmanı sağlanacaktır.

Gerçek kişinin ilk üç yıldaki hane gelirinin yüzde 30’unu aşan finansman taksit tutarı, bu amaçla Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek planından katkı olarak aktarılacak. Cumhurbaşkanı, yüzde 30 ile yüzde 50 arasındaki oranı belirlemeye ve 3 yıllık süreyi bir yıla indirmeye yetkili olacak.

Konutun satış bedeli üzerinden yüzde 5 oranında katkı payı, müteahhidin hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalardaki vadesiz hesaplara aktarılacak. Bu tutarlar bir yıla kadar olan finansman taksitlerinin ödenmesinde kullanılacaktır. Başkan tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde; Bu tutarın bir kısmı veya tamamı finansman anapara tutarından peşin olarak düşülebilir ve bir yıllık süre üç yıla kadar uzatılabilir. Tahsil edilen tutar hiçbir şekilde yüklenici tarafından geri talep edilemez.

Katkıların geri ödenmesi

Yönetmeliğe göre, görevlendirilmiş kamu bankası her ayın ilk beş iş günü içinde içinde bulunulan aya ait toplam katkı payını özet bir liste ile Bakanlığa bildirir. Bakanlık, talep edilen katkı payını tebliğ edilen ayın 15’ini takip eden ilk iş günü bankaya havale eder. Bu katkının transfer günü ve finansmanın taksit ödemeleri aynı gün bankalar tarafından belirlenecektir.

Katkı paylarının geri ödeme tutarları, geri ödemeler başlayana kadar finansmanın faiz oranı üzerinden kolay faiz sistemi ile hesaplanacaktır. Bankaların geri ödeme bedellerini hak sahiplerine rücu etme haklarını kullanmaları halinde, geri ödemelerin başlamasından sonra herhangi bir ek faiz uygulanmayacaktır.

Geri ödemelerin hak sahipleri tarafından yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, finansmanı sağlayan bankalar, Bakanlığa tam ve zamanında havale yapmaktan sorumlu olacak. Finansmanı sağlayan bankalarca geri ödemelerin tam ve zamanında yapılmaması durumunda katkı payı geri ödemeleri ilgili vergi dairesince finansmanı sağlayan bankadan hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. Bu kapsamda, finansmanlara ilişkin icra takibine başlanması halinde hesaplanacak geri ödemeler, icra takibinin başlamasından itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığa verilmek üzere belirlenen bankaya havale edilir. finansman sağlayan bankalardır.

Taksit fiyatı hane gelirinin yüzde 30’unu aşan ancak finansman katkısından yararlanmak istemeyenler için oluşturulacak geri ödeme planında ilgili ayda alınması gereken anapara ve faiz oranı/kar payı tutarı belirlenebilir. kalan anaparaya eklenir ve ertelenir.

Bu finansmanların vadesinden önce kapatılmasının talep edilmesi halinde, diğer mevzuatta belirtilen kapatma koşullarına ek olarak ertelenmiş anapara ve faiz/kar payı bedeli varsa tamamı ödenerek kapatılabilir. . Bu hesaplama yöntemine ilişkin diğer kanunlardaki yasaklayıcı ve kısıtlayıcı kararlar uygulanmayacaktır.

Taşınmaz 5 yıl süreli ve devredilemez

Edinilen taşınmazlar, finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine, finansman tarihinden itibaren 5 yıl içinde kayıtsız edinim halleri dışında, kademelendirilemez, devredilemez ve satış vaadine konu edilemez.

Borçlunun temerrüdü nedeniyle icra takibine başlanması halinde süre, temlik ve satış taahhütleri ele alınmayacak ve finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine sona erecektir.

Sağlanacak finansman konusu konuta ilişkin düzenlenen değerleme raporunun gerçeğe aykırı veya gerçeğe aykırı olması halinde, raporu hazırlayan gayrimenkul değerleme uzmanı veya gayrimenkul değerleme firması hakkında verilecek idari para cezası miktarı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre 10 kat artırılmıştır. Bu bedel, finansmana konu konutun satış bedelinin yüzde onundan az olamaz.

Aktarılacak katkı payının hakkının tespiti ile katkı payının doğru ve tam olarak hesaplanmasından, ibraz edilen belgeler çerçevesinde konut finansmanını sağlayan banka sorumlu olacaktır.

Katkılardan yararlanacak gerçek kişilerin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun tespiti halinde; Yapılan katkılar geri alınacak ve kullanılan finansman bedelinin yüzde 5’i oranında idari para cezası uygulanacaktır.

Müteahhitlere yalan veya yanıltıcı beyanda bulunduklarının tespiti halinde finansmana konu konutun beyan edilen satış bedelinin yüzde 25’i oranında idari para cezası uygulanacak.

Bankalarca sağlanacak finansmanın tutarı, vadesi, faiz oranı/kar payı, finanse edilecek konutların azami satış fiyatı, katkı paylarından yararlanacak gerçek kişilerin kapsamı; konut sahipliği, hane geliri, hane geliri artış katsayısı ve hanedeki diğer kişilerin konut sahipliği gibi hususları belirlemek ve finansman niteliklerini iller bazında farklılaştırmak, aktarılacak kaynağı katkı payı olarak kullanmak, katkı payı ödemelerine, katkı paylarının faiz hesaplama yöntemine son verilmesi, bu ödemelerin vadelerine, toplu ödeme konularının vadesinden önce belirlenmesine ilişkin esas ve koşulları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. uygulama ve kontrolün usul ve esasları, uygulamada doğabilecek tereddütlerin giderilmesi ve yürütülecek süreçlere ilişkin diğer hususların belirlenmesi.

Bu kapsamdaki konut finansmanı 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullanılabilecek olup, bu süreyi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacaktır.

“Bu sistem değişmeli”

Teklifin tamamı hakkında İYİ Parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, görüşülen kanun teklifinin madde fıkralarında Cumhurbaşkanı’na 6 kez yetki verildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı neredeyse her şeye olduğu gibi hükmedecek. dilerse, bu yasaya gerek var mıydı?” dedim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında aşağılayıcı sözler kullandığını savunan Nuhoğlu, “Milletimiz adına bunları kabul etmiyor ve şiddetle karşı çıkıyoruz. Dolayısıyla bu sistemin mutlaka değişmesi gerekiyor.” görüşünü savundu.

AK Parti Küme Başkan Yardımcısı Yılmaz Tunç ise Nuhoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerinin kabul edilmeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye’nin 5 yıllık bir istikrar sürecine ulaştığını kaydeden Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasamıza göre devletin birliğini, milletin birlik ve bütünlüğünü temsil eder ve bu bağlamda Anayasa’dan aldığı yetkileri kullanmakta olup, icraatları tüm dünyanın gözü önündedir. “Hep büyük yatırımların açılımları, sonrasında kabinenin milletimize verdiği sözler, dış politikadaki başarısı aslında tüm dünya tarafından kabul görüyor. Birleşmiş Milletler tarafından takdir edilen ve teşekkür edilen bir başkan konumundadır. Onun için biz bu şartları kabul etmiyoruz ve milletimiz yine sandıkta karar verecektir.”

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yıllar içinde artan konut ihtiyacına karşılık yapı ruhsat sayılarında yaşanan daralmanın arz talep dengesini bozduğuna dikkat çekerek, “Kaynak bulmanın insan haklarının bir gereği olduğuna inanıyoruz. herkesin nezih bir şekilde yaşayabileceği bir ev.” dedi.

Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte devlet yönetiminde çift başlılığın sona erdiğini söyledi. ” dedim.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük konut krizinin yaşandığını iddia etti.

Paylan, konut fiyatlarının 2 yılda 500 bin liradan 3 milyon liraya çıktığını söyleyerek, “Peki bu konuda hükümet ne yapıyor? Sadece izliyor.” eleştirisini yaptı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, hükümetin ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlara değil, müteahhitlere destek verdiğini öne sürerek, “Kanun teklifinin özüne bakacak olursak, kamunun elinde olan ya da kalacak olan daireleri görüyoruz. müteahhit ama satışa çıkarılmış değil, müteahhidi desteklediği açıkça belli oluyor sonuçta.” dedim.

Teklifin 1. maddesinin kabul edilmesinin ardından toplantının ortasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısı Süreyya Sadi Bilgiç verdi. Bilgiç, komitenin aradan sonra yerini almaması üzerine yarın saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıyı kapattı.

emirdag-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort